Wiele z współpracujących z nami firm z obszaru CRO I CMO oferuje również coraz popularniejsze na rynku usługi private label, czyli umożliwiając zakup istniejącego produktu zarówno w formie dossier rejestracyjnego jak i gotowego produktu rynkowego pod marką własną klienta.

Zachęcamy do skorzystania z naszych porad w tym zakresie, szczególnie w ramach listy form produktowych wskazanych w zakładce CMO.

Jedną z takich firm której możliwości i portfolio prezentujemy dokładniej, jest Lameplast Group.